Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), alle subtypes

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
934
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), alle subtypes
Zeeschelde (SIGMA)
+

Actueel : 125 ha
Doel: (alle subtypes)+ 69 ha tot een totale oppervlakte van 194 ha.
Van de totale toename in SBZ-H BE2300006 (incl. IHD-Z, zie Landschap: IHD-Zeeschelde) van 295 ha is een richtwaarde van 106 ha door uitbreiding.

Doel: Voldoende staat van instandhouding voor de aanwezige sybtypes.