Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
923
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
+

Actueel: 52 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan.

  • 46 ha in SBZ-H BE2300006
  • 6 ha in SBZ-V BE2301235

Doel: totale oppervlakte van 69 ha

Het extra leefgebied voor kwartelkoning en porseleinhoen, voorzien in de G-IHD, zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 28 april2006). Binnen het leefgebied voor deze soorten zal habitat 6430 worden voorzien.
Het habitattype zal zich als zoom ontwikkelen tussen andere habitat- en RBB-types op plaatsen met intermediair beheer of intermediaire abiotische omstandigheden. Bv. minder intensief beheerde zomen rond vochtige hooilanden of minder natte standplaatsen langs rietlanden of andere moerastypes. Dit is voldoende voor kwartelkoning en porseleinhoen omdat ze slechts een klein aandeel van dit habitattype nodig hebben in hun leefgebied.