91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vn - eutroof elzenbos

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
935
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vn - eutroof elzenbos
Zeeschelde (SIGMA)
+

Actueel: 23 ha
Doel: zie bij 91E0

Doel: Voldoende staat van instandhouding.