Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
933
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Zeeschelde (SIGMA)
=

Actueel: 10,7 ha
Doel: behoud van de huidige oppervlakte

Doel: Behoud van actueel aanwezige oppervlakte met plaatselijke versterkingen