Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
926
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
=

Actueel: 35 ha op fossiele rivierduinen.
Buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan:

  • 22 ha in SBZ-H BE2300006 binnen de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan
  • (9 ha in SBZ-H BE2300006 buiten Sigma)
  • 1 ha in SBZ-H BE2300044
  • 11 ha buiten SBZ

Doel: behoud van de huidige oppervlakte.

=