Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype zachthoutooibos

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
920
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype zachthoutooibos
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - estuarium
+

Actueel: 250 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: + 350 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.