Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Instellen van een gericht natuurbeheer voor habitats met een open karakter

3301

Dit habitatrichtlijngebied wordt uitgesproken gekenmerkt door habitats met een open karakter. Zonder gericht beheer evolueren ze naar andere ecotopen. In deelgebieden 1, 10, 11, 12, 13 en 16, waar habitats met een uitgesproken open karakter tot doel worden gesteld, dient een gericht beheer ingesteld. De potenties voor habitats met een open karakter in de bestaande terreinen in beheer of eigendom van de terreinbeheerders dienen maximaal aangesneden. Bijkomend kan dit verwerving van de zones met open relictvegetaties door het Agentschap voor Natuur en Bos of een terreinbeherende vereniging inhouden.