Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwartkopmeeuw

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1631
Zwartkopmeeuw
Turnhouts vennengebied
Zwartkopmeeuw

Voldoende kwalitatief broedbiotoop: moerassen en vijvers. Voldoende kwalitatief foerageergebied. Voor de huidige kernpopulatie van zwartkopmeeuw langsheen de Beneden-Schelde wordt in de Kempen (de geografische omschrijving is ruimer dan de Noorderkempen waar deze SBZ is gelegen) gemikt op ≥ 200ha grasland met veel voedsel.

Jaarlijkse broedvogel in de SBZ. Behoud van de huidige broedpopulatie.