Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kleine modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1531
Kleine modderkruiper
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Kleine modderkruiper

Er wordt een goede tot voldoende lokale SVI beoogd door:

 

  • aangepast beek- en oeverbeheer
  • verzekeren goede waterkwaliteit
  • opheffen migratiebarrières
  • nastreven hoge natuurlijkheid waterloop
  • actief beekherstel (hermeandering, inbrengen stroomdeflectoren, e.d.)
  • voldoende sedimentvariatie (zowel modder, als zandig/stenig substraat aanwezig)

 

Kleine modderkruiper werd vastgesteld in Wamp (16) en Rode Loop (1). Behoud en verbetering (waar mogelijk uitbreiding) van de huidige populatie op het beektraject van de Rode Loop in de SBZ (1). Beoogde populatiegrootte i.f.v. een gunstige lokale SVI: ≥ 2.000 individuen/ha. In de Wamp (16) zal de soort ten dele meeliften met de inspanningen ten aanzien van grote modderkruiper.