Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Drijvende waterweegbree

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1545
Drijvende waterweegbree
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd, gekoppeld aan een kwaliteitsverbetering van 3130 en 3260.

  • maximaal herstel van natuurlijke hydrologie in de inzijggebieden van de vennen
  • behoud en/of herstel waterkwaliteit vennen (ionenarm water met zeer lage ammoniumconcentratie)
  • tegengaan eutrofiëring en verzuring (ook in het waterleverend gebied)
  • in stand houden van pioniersmilieus (opbouw sliblaag tegengaan, verzekeren voldoende windwerking)
  • gefaseerd ruimingsbeheer in 3260
  • behoud en/of herstel waterkwaliteit 3260
  • Toename op de gekende vindplaatsen (3, 5) van de populatiegrootte tot meer dan 1.000 planten per populatie. Terugkeer van duurzame populaties op recent verdwenen groeiplaatsen (7) tot meer dan 1.000 planten per populatie (populatiestructuur > 50 m2 en bloeiende planten en vruchten aanwezig). Uitbreiding van de bestaande populatie in de vallei van de Wamp (stroomafwaarts buiten de SBZ) tot de vallei en waterpartijen in de SBZ-V (16), tot één grote aaneengesloten populatie of verschillende structureel samenhangende groeiplaatsen.