Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rugstreeppad

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1585
Rugstreeppad
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Rugstreeppad

Kwalitatieve verbetering van het waterhabitat (BWK-code: ao, aoo, aom):

 

  • tegengaan verzuring
  • tegengaan eutrofiëring
  • herstel natuurlijke oeverzones
  • opheffen migratiebarrières tussen populaties en tussen land- en waterbiotoop

 

samen met een kwaliteitsverbetering van het landbiotoop (zie kwaliteitsdoelen 2310, 2330, 4030, 6230).

Behoud en verbetering van de huidige populatie(s). Rugstreeppad is bekend van Liereman-Korhaan (1) en Ravelse Bergen (5). In Liereman-Korhaan (1) heeft de soort haast alle voor rugstreeppad geschikte terreinen gekoloniseerd. Potenties voor de soort liggen vooral in de Ravelse Bergen (5), gekoppeld aan de ontwikkeling van 2310, 2330, 4030 en 6230. Per populatie wordt gestreefd naar ≥ 200 roepende mannetjes, die zich in één of meer grote (> 250 m2) of meerdere kleine waterpartijen (< 100 m2) voortplanten (> 5 plassen, zelfs tijdelijk) in een matrix van voldoende geschikt leefgebied (open terreinen met zandige bodem).