Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kemphaan

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1476
Kemphaan
Turnhouts vennengebied
Kemphaan

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels). Kemphaan verkiest in de winter en op doortrek drassige en overstroomde weilanden om te foerageren. Het voedsel bestaat uit insecten en hun larven. Ook akkers worden hierbij gefrequenteerd.

  • Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

    • voor doortrekkers en overwinteraars dienen voldoende ondiepe overstroomde graslanden (foerageergebied) en voldoende, grote ondiepe weideplassen (gemeenschappelijke slaapplaats) beschikbaar te zijn
    • het garanderen van de nodige rust op de slaapplaatsen
    • verhoging van waterpeilen in graslandgebieden.
  • Onregelmatige broedvogel. Hervestiging als broedvogel (aangemeld) lijkt veraf (dalende Europese broedpopulatie). Hypothetisch kunnen broedgevallen bij voorbaat niet worden uitgesloten, maar hiervoor wordt er nu géén specifieke doelstelling vastgelegd. De soort is actueel een jaarlijkse doortrekker in de SBZ, in sterke variërende aantallen. Behoud van het belang van het gebied voor doortrek en behoud van stabiele aantallen doortrekkers