Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli, 7140_meso - mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
809
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli, 7140_meso - mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
+

De actuele oppervlakte aan 7140_oli bedraagt 8 ha. De actuele habitatwaardige oppervlakte aan 7140_meso in het ‘heidelandschap’ bedraagt eveneens 8 ha (in herstel). Voor veenvegetaties in het heidelandschap wordt een toename met 17 ha beoogd (complex van 7140_oli en 7140_meso). De toename kan gerealiseerd worden in deelgebied 1 (13 ha), 2 (1 ha), 7 (2 ha), 2 (1 ha) en 17 (1 ha). De habitats zijn ingebed in voedselarme moerassen met een voldoende grote oppervlakte. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • herstel natuurlijke hydrologie (verzekeren stabiel peil)
  • verzekeren constante voeding (zeker indien grondwatergevoed)
  • verstoringen waterhuishouding tegengaan
  • tegengaan eutrofiëring (ook in het waterleverend gebied)
  • tegengaan vegetatiesuccessie (incl. ophalen achterstallig beheer: verbossing en verrruiging)
  • recreatieve zonering
  • kleinschalig plaggen of baggeren (aanwezigheid verschillende verlandingsstadia)

De globaal nagestreefde kwaliteitsverbetering van de habitatvlekken impliceert een parallelle kwaliteitsverbetering van de moerassen waar deze voorkomen.