Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kemphaan

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1475
Kemphaan
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Kemphaan

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels). Kemphaan lift in het ‘heidelandschap’ mee met de doelen voor 4010/7150 en 6230. De soort wordt in de trek ook aangetroffen in open (vochtige) heide en schrale graslanden. Bijkomend wordt voldoende rust als kwaliteitseis meegegeven.

Behoud van de doortrekkende aantallen.