Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwartkopmeeuw

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1629
Zwartkopmeeuw
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Zwartkopmeeuw

Voldoende kwalitatief broedbiotoop. De soort komt in het binnenland voor in moerassen, natte ruigtes en vijvers.

Jaarlijkse broedvogel in de SBZ. Behoud van de soort als broedvogel.