Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
810
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
+

3150 komt voor in de deelgebieden 2, 5, 6 en 16. De actuele oppervlakte bedraagt 21 ha. Toename met 5 ha tot 26 ha wordt beoogd. Potenties voor ontwikkeling van 3150 zijn er in oude ontginningsplassen in deelgebieden 6, 18 en in voormalige viskweekvijvers in 16.

Een voldoende tot goede lokale SVI wordt beoogd door:

  • tegengaan eutrofiëring en waterverontreiniging (ook in de waterleverende gebieden);
  • natuurlijk peilbeheer
  • tegengaan bosontwikkeling op en bosaanplant van de oevers
  • natuurlijke visstand
  • gepast beheer (geen betuining, andere ‘harde’ ingrepen,…)
  • exotenbeheer (o.a. stierkikker)
  • geïntegreerd beheer zomerganzen
  • recreatieve zonering (visteelt, hengelrecreatie, andere)