Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grote modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1532
Grote modderkruiper
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Grote modderkruiper

Er wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • voldoende vlakdekkende onderwatervegetaties en een luchtige modderbodem op zand
  • waterloop met een hoge naturlijkheid
  • aangepast beek- en oeverbeheer
  • geen waterbouwkundige ingrepen
  • exotenbeheer (stierkikker)
  • verzekeren goede waterkwaliteit (dient gezien het waterleverend gebied in grensoverschrijdend perspectief te gebeuren)
  • opheffen migratiebarrières

 

Buiten de waterloop zelf wordt een kwaliteitsverbetering (en herstel) van aangrenzende laagveenplassen en wetlands beoogd.

Grote modderkruiper komt enkel voor in het Goorken (deelgebied 16). Uitbreiding van de populatie in deelgebied 16 tot:

 

  • het ganse traject van de Wamp in de SBZ
  • de moerashabitats langsheen de Wamp

Beoogde populatiegrootte i.f.v. gunstige lokale SVI: ≥ 300 individuen/hectare.
Mogelijkheid tot uitwisseling met de stroomopwaartse Nederlandse populaties.