Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7110 - Actief hoogveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
808
7110 - Actief hoogveen
Actief hoogveen (7110)
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
+

In het veengebied van de Liereman (1) komen nog oppervlakten bultvormende veenmossen voor, in combinatie met 7150 en natte venige heide (4010). De potenties voor 7110 beperken zich louter tot het veengebied van de Liereman (1). Toename waar mogelijk, gelet op de lange ontwikkelingstermijn en de beperkingen van het fysisch milieu, door ontwikkeling van lokale hoogveenelementen in overgangsveen (7140_oli). Er wordt een intact veenlichaam (7140_oli) met hoogveenelementen met een oppervlakte van ? 2,5 ha beoogd. Het veenlichaam is gelegen in een voldoende groot, niet-voedselrijk moeras. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).

Minstens behoud van de actuele kwaliteit van de lokale hoogveenelementen in overgangsveen (7140_oli) door:

Herstel van hoogveen is in principe mogelijk via natuurtechnische ingrepen: in eerste instantie door het herstel van de waterhuishouding en het verzekeren van een goede waterkwaliteit.