Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1508
Blauwborst
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Blauwborst

De soort heeft een voorkeur voor iets verruigde rietvelden, rietsloten en gevarieerde moerassen. Een goede tot voldoende lokale SVI wordt beoogd door voldoende kwalitatief leefgebied, zowel in de moerasgebieden als in de veen– en heidegebieden.

Uitbreiding in de SBZ van de broedpopulatie tot 50-60 bp (i.f.v. een voldoende lokale SVI).