Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
806
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
=

De actuele oppervlakte aan 3160 bedraagt minstens 1,9 ha. Het habitattype is aanwezig in deelgebieden 7 en 8. Gezien de zeer specifieke standplaatsfactoren wordt een globaal kwalitatief behoud van de actuele oppervlakte voorop gesteld. Toename is weinig evident. In het Kijkverdriet (7) dient de habitatvlek van 0,2 ha behouden in een ven met een totale oppervlakte van minstens 0,5 ha. In de Grote Poeierling (8) dient de habitatvlek van 0,9 ha behouden in een ven met een totale oppervlakte van minstens 1,2 ha. Vennen zijn natuurlijke, ondiepe plassen met zwak tot niet-gebufferd en voedselarm water. BWK-code: ao of aoo.

Globaal wordt een goede tot voldoende lokale SVI beoogd door:

  • tegengaan verzuring en eutrofiëring (ook in de waterleverende gebieden)
  • herstel natuurlijke hydrologie (maximaliseren voeding: oppervlakkig afstromend water en neerslag)
  • tegengaan verlanding (kleinschalig uitvenen, met aandacht voor aanwezige bultvormende veenmossen)
  • boom-en struikvrije oevers
  • minimaal voorkomen invasieve exoten
  • geïntegreerd beheer zomerganzen

samen met een kwaliteitsverbetering van het open heidesysteem (4010, 4030) waar deze vennen veelal in ingebed zijn.