Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_base - alkalisch overgangsveen; 7140_meso - mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
814
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_base - alkalisch overgangsveen; 7140_meso - mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
+

7140_base komt voor in deelgebieden 2 en 16. De actuele oppervlakte in 16 bedraagt 1,6 ha waar het voorkomt in complex met 7230. De actuele oppervlakte in 2 aan 7140_base bedraagt ca. 0,2 ha. Deze aan 7140_meso bedraagt ca. 0,1 tot 0,2 ha. Voor 7140_meso in het Moer (2) wordt uitgegaan van behoud van de aanwezige oppervlakte. Toename van 7140_base in het Moer (2) is mogelijk in oud populierenbos. In het moeraslandschap wordt voor het complex 7140_base/7140_meso een toename beoogd van 5 ha in de deelgebieden 16 (4 ha) en 2 (1ha). De overgangs- en trilvenen zijn ingebed in voedselarme moerassen met een voldoende grote oppervlakte.

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • tegengaan verstoringen waterhuishouding
  • herstel lokale hydrologie (verzekeren stabiel peil)
  • tegengaan vegetatiesuccessie (door actief beheer, ophalen achterstallig beheer: verbossing en verruiging)
  • tegengaan verzuring
  • tegengaan eutrofiëring (ook in waterleverend gebied)

De kwaliteitsverbetering van de habitats gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van de moerassen waar de habitats zijn ingebed. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).