Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Geïntegreerd beheer van invasieve exoten en zomerganzen

3307

De omvorming van bestaande naaldbossen naar habitatwaardige bossen wordt in verschillende gebieden gehinderd door Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, in mindere mate door rododendron en ingebrachte sierbomen en –struiken. Wat fauna betreft, vormt stierkikker een ernstig probleem in het Goorken en Rode Del dat snel uitbreiding kan nemen. Zomerganzen (waaronder een aantal invasieve exoten) zijn in meerdere deelgebieden een knelpunt. Grijs kronkelsteeltje is aanwezig in de heideterreinen. De visfauna van de vennen worden gedomineerd door exoten als zonnebaars, Amerikaanse dwergmeerval, Amerikaanse hondsvis en blauwbandgrondel. Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien koloniseren berm- en oevervegetaties.