Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gevlekte witsnuitlibel

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1465
Gevlekte witsnuitlibel
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Gevlekte witsnuitlibel

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (vennen en verlandingsvegetaties zoals vermeld bij 3130 en 7140_oli).
Verbetering van de kwaliteit in de aanwezige cluster van verlandingsvegetaties (verschillende verlandingsstadia, open oeverzones,…):

 

  • 25-50% open waterzone, enkel door toename van habitatvlekken
  • langzame verlanding, volledige verlanding is echter nefast.

 

Satellietpopulatie in het Turnhouts Vennengebied (3, 5) met vestigingsmogelijkheden voor bijkomende satellietpopulaties in Liereman-Korhaan (1) en Kijkverdriet, Kesseven en Klotgoor(7). Er wordt per populatie een voldoende populatiegrootte beoogd voor een gunstige lokale SVI: voortplantingsbewijs en ≥ 10 adulten of geen voortplantingsbewijs en ≥ 20 adulten. Streven naar clusters van geschikte waterrijke gebieden die fungeren als leefgebieden.