Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De variatie aan bossen, heiden, vennen en andere waterpartijen maakt dat dit gebied een hotspot voor biodiversiteit is. Hier zie je als het ware de grootste sterren over de rode loper gaan. De indrukwekkende korhoen is uitgestorven, de grauwe kiekendief wordt gezien maar broedt er niet, de klapekster evenmin, maar die zijn haalbaar, daar gaan we voor.  De zeldzame grauwe klauwier broedt sinds kort weer. Gladde slang, zadelsprinkhaan en nachtzwaluw zijn typische bewoners van de droge heide. De gevlekte witsnuitlibel scheert over de vennen en natte heide. Het vliegend hert leeft in de oude wintereiken. Allemaal toppers.

Katleen Vandenbergh
Agentschap voor Natuur en Bos