Inspanningen

De oppervlakte open heide gebied wordt uitgebreid. Het beheer wordt afgestemd op de doelsoorten. De waterhuishouding in de natte heiden en vennen wordt opgevolgd in peilbuizen. Het water wordt via greppeltjes zo lang mogelijk op de heide gehouden. Ook worden de dennenbossen systematisch omgevormd tot gemengde loofhoutbossen. De overgang tussen heide en bos is breed en geleidelijk, en bestaat uit brede bosranden, ijlere bosbestanden of grote open plekken met heide in de ondergroei of heischrale grasland. Dergelijke overgangszones zijn rijk aan dieren en planten, en zorgen voor de migreerbaarheid van de bossen.

Katleen Vandenbergh
Agentschap voor Natuur en Bos