Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De meest tot de verbeelding sprekende soort in dit gebied is de bever. Hij leeft in de vallei dicht bij de waterlopen. Zijn directe buren zijn de moerasvogels roerdomp, porseleinhoen en woudaap. In de moerassen groeien ook zeggeplanten, waarop de zeggekorfslak leeft. In de bossen met oude bomen leven de middelste bonte specht, zwarte specht en vleermuizen.

Greet Swinnen
Agentschap voor Natuur en Bos