Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Een eerste uitdaging is het omvormen van bossen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het kappen van naaldhout ten voordele van inlandse eik. Een andere uitdaging is het drastisch verminderen van vervuild water in de waterlopen. Zo moeten er nog heel wat woningen aangekoppeld worden op het rioleringsnet. Via het natuurinrichtingsproject Dijlevallei wordt het waterniveau bij de vijvers van Oud-Heverlee ook plaatselijk verhoogd om ruimte te geven aan moerasvogels als roerdomp en bruine kiekendief. Om te voorkomen dat de vallei te zwaar verstoord wordt, streeft men er altijd naar een goed evenwicht tussen rust en recreatie.

Greet Swinnen
Agentschap voor Natuur en Bos