Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

De strategie

18soorten vleermuizen door de Habitatrichtlijn beschermd in Vlaanderen

Het Vlaamse Natura 2000 beleid is een vertaling van een Europese verplichting op Vlaamse maat. Het beleid wil aan iedereen kansen geven om de doelen te realiseren. Hiervoor is extra budget vastgelegd en worden instrumenten ontwikkeld. Ondertussen wil het beleid ook duidelijkheid brengen aan mensen die willen ondernemen in Natura 2000-gebieden.

De instandhoudingsdoelstellingen moeten gerealiseerd zijn tegen 2050. Om duidelijkheid te geven over wat tegen wanneer gerealiseerd moet worden, zijn tussendoelen vooropgesteld. Zowel op Vlaams als op lokaal niveau is overleg voorzien. Stap voor stap worden acties en resultaten opgevolgd via het Natura 2000-programma en het Managementplan.

De realisatie op het terrein gebeurt via verschillende instrumenten.