Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Actie op het terrein

6graslandtypes beschermd door de Habitatrichtlijn

Om de natuurdoelen te bereiken moeten verschillende ingrepen op het terrein worden uitgevoerd en dat door verschillende actoren. Om dit te ondersteunen werden verschillende instrumenten ontwikkeld.

De habitattypes en leefgebieden in goede staat moeten in die staat bewaard blijven. Soms is de kwaliteit nog niet optimaal en moet er ingegrepen worden om die op te krikken. Op sommige plekken zal nieuwe natuur ontwikkeld moeten worden. Op een andere plek moet er een milieuprobleem worden opgelost.

Om de doelen te bereiken moeten er dus verschillende soorten maatregelen genomen worden door verschillende actoren in een gebied. Ook private eigenaars, gebruikers of beheerders kunnen hier een rol vervullen. Daarom zijn er verschillende instrumenten in het leven geroepen. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste instrumenten voor private of publieke spelers.

Natuurontwikkeling

Natuurbeheer

Milieubeheer

Daarnaast wordt er ook nog ondersteuning geboden voor het toegankelijk maken van een gebied.