Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Natuurdoelen realiseren

6jaar tussen elke evaluatie van de staat van instandhouding

Om de natuurdoelen uit te voeren zijn in Vlaanderen duizenden acties nodig, gespreid over 455 deelgebieden. Niet alle acties kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden. Om dit alles te verwezenlijken, is een duidelijke strategie op verschillende niveaus uitgewerkt. Dit is ook noodzakelijk want uit de evaluatie blijkt dat slechts een beperkt aantal habitats en soorten het goed doen.