Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ecologisch herstel van Het Vinne, te Zoutleeuw

0407

In het oosten van Vlaanderen is het Vinne vrijwel de enige grote oppervlakte van habitattype 3150 (van nature eutrofe meren). Het behoud en een kwalitatieve verbetering ervan, is dan ook essentieel.

Volgende maatregelen zijn essentieel voor behoud en verdere ontwikkeling van de habitats en doelsoorten:

  • herstel habitat 3150: natuurontwikkeling en optimalisatie waterkwaliteit in het meer naar habitatvereisten
  • realisatie van leefgebiedeisen voor woudaap, roerdomp, zwarte stern
  • realisatie van habitattypes 7140, 6230_hmo, (7230), 6430 en 91EO rond het meer.