Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
412
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Haspengouw
(Half)open beekdalmozaïek
+

Actueel 0,35 ha.
Toename door omvorming in deelgebieden 1, 14 en 18; met 2 ha.
Einddoel: 2,35ha.

Behoud begeleidende soorten / streven naar sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype terug voorkomt in SBZ.