Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
413
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Haspengouw
Vinne, Zoutleeuw
=

Actueel 71 ha.
Toename (peilverhoging) met 10 ha tot 81ha.

Behoud begeleidende soorten/streven naar sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype terug voorkomt in SBZ.

  • Optimalisatie van hydrologie -> zie SWOT
  • Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.