Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met W

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Watersysteem

Een geografisch afgebakend, samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen

Wintergast

Diersoort die alleen gedurende de winter in een bepaald gebied verblijft en er zich dus niet voortplant