Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In de onverstoorde hoekjes van de Vlaamse Ardennen met hun typische flora vind je heel wat dieren die elders in Vlaanderen zeldzaam geworden zijn. De bronlibel en de vuursalamander zijn wellicht de meest opvallende. Heel wat geschikte leefgebieden voor zeldzamere soorten zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen in deze regio. Toch is het gebied Europees nog belangrijk voor dieren zoals de zwarte en middelste bonte specht, de wespendief en verschillende vleermuizen. Ook werd de in Vlaanderen uitgestorven vlinder rouwmantel opnieuw gespot bij onlangs aangelegde bosranden.

Danny Maddelein
Agentschap voor Natuur en Bos