Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

In de buurt van boskernen wordt gezocht naar terreinen om de bestaande kernen te vergroten. Het beheer van sommige gebieden moet ook worden verbeterd. In de bossen zijn bijvoorbeeld meer open plekken, bosranden en dood hout nodig. Daarnaast is de aanleg van verbindingen met houtkanten en kleine bosjes nodig. Ook een verdere verbetering van de waterkwaliteit en een vermindering van erosie en verdroging verdienen aandacht. Daarvoor is de medewerking van verschillende grondgebruikers en -eigenaars binnen en buiten deze gebieden essentieel.

Danny Maddelein
Agentschap voor Natuur en Bos