Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

Het vijver- en moeraslandschap is van groot belang voor vogels. Het herbergt jaarlijkse broedvogels zoals de blauwborst en ijsvogel, niet-jaarlijkse broedvogels zoals de roerdomp, en doortrekkers/overwinteraars zoals de grote zilverreiger en de krakeend. Waterlopen in de valleien vormen het leefgebied voor de ijsvogel, bittervoorn, grote modderkruiper en drijvende waterweegbree. De graslanden in de valleien zijn dan weer bijzonder geliefd als leefgebied voor tal van zeldzame planten en dieren. De weinig voorkomende nachtzwaluw voelt zich thuis in Averbode Bos en Heide.

Johan Toebat
Agentschap voor Natuur en Bos