Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Het Sigmaproject Demer zorgt voor het herstel van de waterhuishouding in de Demervallei. Het maakt de vallei veiliger en natuurlijker. Ook in andere deelgebieden is herstel van het watersysteem nodig. Dat schept kansen voor ontwikkeling van kerngebieden voor moerasvogels in Schulensbroek, Webbekomsbroek en de Demerbroeken. Samen met onder andere privé-eigenaars vormen we bestaande (naald)bossen om naar loofbossen en heide. Daarnaast wordt de kwaliteit van bestaande bossen verbeterd. Meer afwisseling in boomsoorten, ouderdom van bomen, open plekken en dood hout bieden een voedingsbodem en schuilplaatsen voor insecten, vleermuizen, spechten…

Johan Toebat
Agentschap voor Natuur en Bos