Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ontwikkeling landschap met KLE

2910

  • Zones worden ingericht als halfopen landschap met verscpreide houtkanten, hagen of solitaire struiken of bomen, voor de Grauwe klauwier, Wespendief en vleermuissoorten (Schulensbroek, Halens broek, Demervallei te Langdorp).
  • Aanleg van poelen voor Kamsalamander: telkens een cluster van 3 nieuwe poelen van verschillende diepte aanleggen in de volgende 5 deelgebieden: deelgebied 1: op 2 locaties nl. in de Vallei van de Grote Laak (aansluitend bij de huidige vindplaats waar nog voortplanting plaatsvindt) en aan de rand van Vorsdonkbos; deelgebied 2: Wijgmaalbroek; deelgebied 9: Zallaken; deelgebied 11: omgeving Molenheide: op ca. 2 km van gekende locatie en deelgebied 19: Demerbroeken.
  • Doordachte ontsluitingen in functie van broedvogels (bv. routes scheiden van open gebied door brede houtkanten, rustzones tijdens broedseizoen afbakenen, …).
  • Mantel-zoomvegetaties zijn een aandachtspunt voor alle deelgebieden.