Inspanningen

In de open leefgebieden is dringend een gepast beheer nodig. Ook voor heide en vennen dringt een opheffing van het huidige onaangepaste beheer zich op. Bestaande naaldbossen worden versneld omgevormd tot eikenbossen. Omdat het gebied uit 16 deelgebieden bestaat die van elkaar gescheiden zijn door verkeerswegen en kanalen is het verbinden van leefgebieden en populaties heel belangrijk. Ook de invasieve exoten, die vaak problemen veroorzaken, moeten aangepakt worden. Ten slotte is het verminderen van de recreatiedruk een belangrijk aandachtspunt.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos