Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Opheffen actueel onaangepast beheer heiden en vennen

3303

Het bewerkstelligen van een algemeen natuurbeheer in de zones/deelgebieden waar heden een zuiver soortenbeheer wordt gevoerd. Het bijstellen van het soorten- en faunabeheer zodat het ook compatibel is met tot doel gestelde habitats, soorten en hun leefgebied. Het behouden van draagvlak bij jagers, vissers en privé-landbeheerders is in deze belangrijk. Dit draagvlak kan verder uitgebouwd worden door het ontwikkelen van oplossingen voor jacht-, land- en natuurgebruik die zowel gericht zijn op de realisatie van de doelen voor habitats en soorten, als het verzekeren van de vormen van gebruik, en waarbij het duurzaam behoud ervan wordt beoogd.