Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

Door de grote aaneengesloten oppervlakte natuurreservaat is de Kalmthoutse Heide uniek in Vlaanderen. Het biedt prachtige leefgebieden voor vele zeldzame en bedreigde soorten. Het mozaïek aan kleine en grote vennen is ideaal voor onder andere de gevlekte witsnuitlibel, de rugstreeppad en de heikikker. Het is ook het kerngebied voor de gladde slang in de provincie Antwerpen. Dankzij de dichte begroeiing van dwergstruiken, verspreid staande bomen, bosranden en landduinen gedijt die er zeer goed. De afwisseling van heide en bos is ook perfect voor soorten als de boomleeuwerik en de nachtzwaluw.

Friedl Plasschaert
Agentschap voor Natuur en Bos