Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

De kwaliteitsverbetering van bestaande heide en vennen kan worden gerealiseerd door een vermindering van luchtvervuiling en afwatering in het gebied. Dit gaat vergrassing tegen en creëert betere kansen voor typische oeverplanten in de vennen. Centraal op de Kalmthoutse Heide worden naaldbomen gekapt waardoor er een grotere, aaneengesloten heidekern ontstaat met mogelijkheid tot open stuivend zand. Door gericht beheer en bestrijding van uitheemse soorten wordt zoveel mogelijk naaldbos omgevormd tot eiken-berkenbos. Ook de opmaak van een soortbeschermingsprogramma voor de gladde slang is nodig.

Friedl Plasschaert
Agentschap voor Natuur en Bos