Planten en dieren

De uitgestrekte heide is het leefgebied van de gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik. In de natte heide en vennen leven toppers als heikikker, gevlekte witsnuitlibel, gentiaanblauwtje en blauwborst. Uitzonderlijk wordt de blauwe kiekendief zwevend over de heide gezien. Knoflookpad, woudaap en roerdomp zouden in de plassen en moerassen moeten voorkomen, maar dat vraagt nog een bijkomende inspanning. De combinatie van bos, water en open heidegebied maakt dat dit een ideaal vleermuizengebied is: de laatvlieger, rosse vleermuis en ruige vleermuis leven er. De zwarte specht en de wespendief zijn bijzondere bosbewoners.

Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos