Inspanningen

In de kern van de Duinengordel wordt 200 hectare open duin hersteld. Een ingrijpende verandering, waar veel typische duinsoorten beter van worden. De heide wordt vernat zonder het militair gebruik te hinderen. De oppervlakte heide en schrale vegetaties wordt uitgebreid voor de grauwe kiekendief, velduil, grauwe klauwier, kommavlinder en heivlinder. Die uitbreiding zal ook bijdragen aan de migratie van dieren naar aansluitende heidegebieden. Naaldhoutbossen worden omgevormd tot structuurrijke, gemengde bossen. In de Mangelbeekvallei ten slotte wordt de kwaliteit verbeterd zodat de watersnip er wil broeden.

Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos