Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Mangelbeek

BE2200030 - Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode
3768.00ha
De Teut (1) © Marc De Vos
De Teut (2) © Marc De Vos
De Teut (3) © Marc De Vos
De Oudsberg (1) © Jeroen Clerix
Donderslag  © Kris Thijs
Ruiterskuilen (1) © Kris Thijs
De Oudsberg (2) © Jeroen Clerix
Heidelandschap © Kris Thijs
Landschap van goud © Kris Thijs
Mangelbeekvallei (1) © Marc De Vos
Mangelbeekvallei (2) © Marc De Vos
Mangelbeekvallei (3) © Marc De Vos
Mangelbeekvallei (4) © Marc De Vos
Mangelbeekvallei (5) © Marc De Vos
Omgeving van Zwartven © Jeroen Clerix
Ruiterskuilen (2) © Kris Thijs
Tank in schietveld © Alex Van Mol

In het hart van Limburg ligt een kern met Europese topnatuur. Het is een natuurketting van uitgestrekte, deels beboste landuinen met vennen, die uitdeint in een open heidegebied op het militair schietveld en ten slotte uitloopt in de weelderige broekbossen in de Mangelbeekvallei.

Dit gebied ligt centraal in de provincie Limburg. Het is een langgerekte reeks landduinen, waarvan de Oudsberg de hoogste in Limburg is. Het Schietveld Houthalen-Helchteren is door de vennen, venige heide, gentiaanblauwtje, gevlekte witsnuitlibel en grauwe kiekendief een bijzonder heidegebied. De Mangelbeek ontspringt er, een beekvallei met weelderige elzenbroek- en venige berkenbossen, waterplassen en open moeras.

Van Maaseik tot Hechtel-Eksel strekt zich een lange landduinengordel uit. Die duinen zijn de afgelopen eeuw grotendeels bebost. De Oudsberg en de vennen zijn open vensters in dat boscomplex. Het Schietveld van Houthalen-Helchteren is door het militair gebruik sinds het begin van de 20ste eeuw een relatief ongeschonden heidegebied gebleven. De natte heide is het brongebied van vier belangrijke beken, waaronder de Mangelbeek. Die vallei is een mozaïeklandschap van ruigten, zeggenvegetaties, dottergraslanden en rietland. Op Den Aenhof en de Schansbeemden zijn trekpleisters voor water- en moerasvogels.

De Duinengordel, het Schietveld van Houthalen-Helchteren, de Mangelbeek en Op de Aenhof zijn in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het beheer gebeurt in samenspraak met eigenaars, gebruikers en beheerders namelijk de gemeentebesturen, Defensie en Vrienden van de Mangelbeek. Op den Aenhof is een bosreservaat van 36 hectare. De Vallei van de Mangelbeek, dat van Schansbeemden tot Kasteel van Meylandt maar liefst 146 hectare beslaat, wordt beheerd door Limburgs Landschap.

Houthalen-Helchteren (3530), Meeuwen-Gruitrode (3670), Peer (3990),Opglabbeek (3660)
Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos