Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De verscheidenheid aan bossen, het glooiende landschap met bijzondere graslanden, de valleigebieden en de kleine landschapselementen zorgen voor een enorme soortenrijkdom.

De Bechsteins vleermuis, ook wel langoorvleermuis genoemd, is zonder twijfel dé ambassadeur van de oude bossen. Daarnaast zijn ook de eikelmuis, de oehoe, het vliegend hert en de wielewaal in de bossen aanwezig. De kalkrijke graslanden herbergen dan weer soorten als vroedmeesterpad, mannetjesorchis, klaverblauwtje, karwijselie en de talrijke wasplaten (de orchideeën onder de paddenstoelen). In sommige deelgebieden liggen deels leefgebieden van de hamster en van de grauwe kiekendief, stuk voor stuk juweeltjes in deze schatkamer vol leven.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos