Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

De structuur van de bossen wordt verbeterd: meer open plekken, voldoende dood hout, brede en soortenrijke bosranden brengen leven in het bos. De oppervlakte van het waardevolle bos wordt vergroot. Privéboseigenaars spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

Voor het onderhoud en de uitbreiding van een netwerk van soortenrijke graslanden, boomgaarden, doornstruweel, hagen en poelen tussen de natuurkernen zijn eigenaars of grondgebruikers belangrijk. Samenwerking wordt hier een kernbegrip.

Om waardevolle beekdalen te krijgen, zijn inspanningen nodig op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos