Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De bossen en valleigebieden zijn ideaal voor de zwarte specht, vlinders zoals de sleedoorn- en iepenpage, en voor verschillende vleermuissoorten. Ook de zeldzame zeggekorfslak, een minuscuul slakje dat gebonden is aan moeras met zeggeplanten, gedijt goed in Torfbroek en Silsombos. Libellen vind je in de moerassen met open water. Door de versnippering van het gebied zijn zeldzame soorten als de groenknolorchis verloren gegaan, maar in de natuurreservaten vind je nu weer tal van andere orchideeën.

Greet Swinnen
Agentschap voor Natuur en Bos