Inspanningen

De bestaande bloemrijke hooilanden en moerassen in Torfbroek en Silsombos moeten beter beheerd en uitgebreid worden. Ook een bescherming door bufferzones is essentieel. Voor de bossen wordt er ingezet op versterking, verbinding en de ontwikkeling van bosranden. Het inrichten van verblijfplaatsen en het inschakelen van kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de vleermuizen. Daarvoor is de medewerking van verschillende grondgebruikers en –eigenaars binnen en buiten deze gebieden noodzakelijk.

Greet Swinnen
Agentschap voor Natuur en Bos